VGs logo

VG

Nasjonale nyheter · Norway

Generelle annonseregler VG Print

Disse betingelsene gjelder for avisen og alle magasiner

Om ikke annet er avtalt, følger Verdens Gang de normer som er oppgått når det gjelder annonsepraksis og annonseformidling i Norge. Annonser som med ett eller flere virkemidler er forsøk på kopier eller etterligning av redaksjonelle sider, tillates ikke. Det samme gjelder faksimiler av redaksjonelt stoff. Annonser skal utformes slik at det ikke er tvil for leseren at det dreier seg om en annonse og ikke en redaksjonell artikkel. Om nødvendig merkes annonsene tydelig med «annonse» for å klargjøre dette skillet. Avisen har ikke ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør, annonsebyrå eller annen avis. Annonser som strider mot lovverket, er villedende eller har et innhold som avisen mener strider mot god moral, tone eller avisens linje, vil ikke bli godtatt. Annonser med teksten satt opp-ned eller som på annen måte ikke tilfredsstiller estetiske krav, vil ikke bli godtatt. Avisen forbeholder seg rett til å kreve forskuddsbetaling i de tilfeller vi finner det nødvendig. Eventuelle feil må reklameres straks og senest 14 dager etter innrykning. Erstatningsansvar vil bli behandlet i samsvar med oppgåtte normer for annonsepraksis i Norge. Avisens ansvar for eventuelle feil er i alle tilfeller begrenset til det annonsen kostet ved innrykning.

Verdens Gang AS forbeholder seg rettet til å gjøre kvartalsvise prisjusteringer. Eventuelle endringer varsles.

VG Avis

Teknisk informasjon VG avis:

Tekstside i avisen Det er fem spalter på siden. Spaltebredde er 46mm, høyde 365mm. Minimumsstørrelse på tekstside er én modul.

Rubrikkside i avisen Det er seks spalter på siden. Spaltebredde er 38mm, høyde 365 mm.

Oppslag annonser Bredde 524mm, høyde 365mm.
Filformatet skal være trykklar PDF-fil med fonter og bilder inkludert. Filene skal være konvertert til CMYK. Oppløsning til avis er 200 dpi. Annonser til avisen leveres på nettoformat, uten beskjæring og skjæremerker.
VG benytter følgende ICC-profil:  ISOnewspaper26v4 Se Nada.no for mer informasjon. Materiellet skal ikke kompenseres for punktstigning.


Frister

Bestillings- og avbestillingsfrist: Kl. 16.00 to virkedager før innrykk (gjelder både endring/stopp) Materiellfrist: Innen kl. 12.00 1 virkedag før innrykk.


Avvikende frister

Reise onsdag Bestillingsfrist: Torsdag uken før innrykk Materiellfrist: Kl. 12.00 en virkedag før innrykk
Bil torsdag Bestillingsfrist: Torsdag uken før innrykk Materiellfrist: Kl. 12.00 en virkedag før innrykk
Reise lørdag Bestillingsfrist: Tirsdag samme uken Materiellfrist: Kl. 12.00 en virkedag før innrykk
Avbestillinger som gjøres etter avbestillingsfristen, faktureres i sin helhet

Materiell leveres til
NADA EXPRESS: se www.nada.no E-POST: dam@vg.no FTP-server: ftp.vg.no
Brukernavn: vgannonse Passord: annonser
Merk materiellet med innrykksdato og kunde/produkt

Ta kontakt for nærmere informasjon: dam@vg.no Tlf: 22 00 02 35 / 22 00 02 33 / 22 00 02 36

VG Helg

Standardformater

Helside: 270mm x 337mm Halvside stående: 130mm x 337mm Halvside liggende: 270mm x 165mm Helside oppslag: 540mm x 337mm Halvside oppslag: 540mm x 165mm
MERK: Alle formater er nettoformater, utfallende. Det må alltid legges til 5mm skjærekant (skjæremerker må være på materiellet)

Filformat: PDF CMYK DPI: 300 ICC-Profil innholdspapir: SC_paper_eci.icc (kan lastes ned fra NADA) ICC-Profil cover: ISOcoated_v2_300_eci.icc (kan lastes ned fra NADA)

Papirkvalitet: Innhold: 57 gr. glanset Cover: 150 gr. glanset

Frister: Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: mandag kl. 16.00 (uken før utgivelse – dvs. 10 virkedager før) Materiellfrist: onsdag kl. 12.00 (uken før utgivelse – dvs. 8 virkedager før)

Materiellet sendes: NADA EXPRESS: se www.nada.no E-POST: dam@vg.no FTP-server: ftp.vg.no
Brukernavn: vgannonse Passord: annonser
Merk materiellet med innrykksdato og kunde/produkt


Spesialformater

Butterfly, 8 sider innstiftet i midten
Gatefold, 4 sider foran eller bak (også mulig med 6 sider)

Frister Butterfly: Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: Fredag 1 mnd før innrykk Materiellfrist: Mandag kl. 12, 15 virkedager før innrykk
Materiell lastes opp til Stibo-trykk: Link med passord og brukernavn fås ved bekreftet bestilling.

Frister Gatefold: Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: mandag kl. 12.00 (uken før utgivelse – dvs. 10 virkedager før) Materiellfrist: onsdag kl. 12.00 (uken før utgivelse – dvs. 8 virkedager før)
Materiell leveres til: dam@vg.no

Ta kontakt for nærmere informasjon: dam@vg.no Tlf: 22 00 02 35 / 22 00 02 33 / 22 00 02 36

VG Endelig Fredag

Standardformater


Helside: 260mm x 380mm Helside oppslag: 520mm x 380mm
MERK: Alle formater er nettoformater, utfallende. Det må alltid legges til 5mm skjærekant (skjæremerker må være på materiellet)

Filformat: PDF CMYK
DPI: 300 ICC-Profil innholdspapir og cover: MMP_Bestr_320_95_v2 (kan lastes ned fra NADA)

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

Frister: Bestillingsfrist/avbestillingsfrist: fredag kl. 16.00 (2 uker før utgivelse – dvs. 11 virkedager før) Materiellfrist: tirsdag kl. 12.00 (uken før utgivelse – dvs. 8 virkedager før)

Materiellet sendes: NADA EXPRESS: se www.nada.no E-POST: dam@vg.no FTP-server: ftp.vg.no
Brukernavn: vgannonse Passord: annonser
Merk materiellet med innrykkdato og kunde/produkt

Materiell leveres til: dam@vg.no
Ta kontakt for nærmere informasjon: dam@vg.no Tlf: 22 00 02 35 / 22 00 02 33 / 22 00 02 36

Nisjemagasiner

Formater
Helside: 230mm bredde x297 mm Oppslag: 460mm bredde x 297mm
MERK: Alle formater er nettoformater, utfallende. Det må alltid legges til 5mm skjærekant (skjæremerker må være på materiellet)
Bestillingsfrister: mandag 16 virkedager før innrykk Materiellfrister: fredag 11 virkedager før innrykk

Produksjon av materiell

Ved hjelp til produksjon av materiell, ta kontakt med oss for nærmere informasjon:
dam@vg.no
Tlf: 22 00 02 35 / 22 00 02 33 / 22 00 02 36
 • VG.no
 • VGTV
 • VG Avis
  • Generelle annonseregler VG Print
  • Produkter & Priser
  • VG Avis
  • VG Helg
  • VG Endelig Fredag
  • Nisjemagasiner
  • Produksjon av materiell
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel