Storbys logo

Storby

Nasjonale nyheter · Norway

STORBY Digitalt

Brukeren av STORBYs digitale kanaler er i snitt 45 år gammel, men man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene. PC har jevnest aldersfordeling, mobil har en overvekt av unge brukere, mens nettbrett har en overvekt av de eldste brukerne. Kanalene PC og mobil har en over... Les mer

Interesser

News, National News, Local news

44-45
Alder
58%
Mann
42%
Kvinne

Kjønnsfordeling - STORBY PC

Kvinne
38%
Mann
62%
Survey source

Kjønnsfordeling - STORBY Mobil

Kvinne
42%
Mann
58%
Survey source

Kjønnsfordeling - STORBY nettbrett

Kvinne
49%
Mann
51%
Survey source

Aldersfordeling - STORBY PC

18-29 år
24%
30-39 år
15%
40-49 år
19%
50-59 år
16%
60+ år
26%
Survey source

Aldersfordeling - STORBY mobil

18-29 år
31%
30-39 år
26%
40-49 år
20%
50-59
12%
60+ år
11%
Survey source

Aldersfordeling - STORBY nettbrett

18-29 år
7%
30-39 år
17%
40-49 år
24%
50-59 år
23%
60+ år
30%
Survey source

Høyeste fullførte utdanning - STORBY PC

Grunnskole
9%
Videregående skole
31%
Yrkesskole/ fagutdanning
21%
Universitet/høgskole (1-4 år)
24%
Universitet/høgskole (4+ år)
19%
Survey source

Høyeste fullførte utdanning - STORBY mobil

Grunnskole
8%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/ fagutdanning
22%
Universitet/høgskole (1-4 år)
21%
Universitet/høgskole (4+ år)
21%
Survey source

Høyeste fullførte utdanning - STORBY nettbrett

Grunnskole
7%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/ fagutdanning
28%
Universitet/høgskole (1-4 år)
20%
Universitet/høgskole (4+ år)
16%
Survey source

Personlig inntekt - STORBY PC

0-199999
20%
200000-399999
26%
400000-599999
31%
600000-799999
12%
800000+
6%
Survey source

Personlig inntekt - STORBY mobil

0-199999
20%
200000-399999
21%
400000-599999
36%
600000-799999
12%
800000+
7%
Survey source

Personlig inntekt - STORBY nettbrett

0 – 199999
7%
200000 – 399999
31%
400000 – 599999
37%
600000 – 799999
14%
800000+
6%
Survey source