Storbys logo

Storby

Nasjonale nyheter · Norway

STORBY Digitalt

Brukeren av STORBYs digitale kanaler er i snitt 45 år gammel, men man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene. PC har jevnest aldersfordeling, mobil har en overvekt av unge brukere, mens nettbrett har en overvekt av de eldste brukerne. Kanalene PC og mobil har en over... Les mer

Interesser

News, National News, Local news

44-45
Alder
58%
Menn
42%
Kvinner

Kjønnsfordeling - STORBY PC

Kvinne
38%
Mann
62%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - STORBY Mobil

Kvinne
42%
Mann
58%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - STORBY nettbrett

Kvinne
49%
Mann
51%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - STORBY PC

18-29 år
24%
30-39 år
15%
40-49 år
19%
50-59 år
16%
60+ år
26%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - STORBY mobil

18-29 år
31%
30-39 år
26%
40-49 år
20%
50-59
12%
60+ år
11%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - STORBY nettbrett

18-29 år
7%
30-39 år
17%
40-49 år
24%
50-59 år
23%
60+ år
30%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - STORBY PC

Grunnskole
9%
Videregående skole
31%
Yrkesskole/ fagutdanning
21%
Universitet/høgskole (1-4 år)
24%
Universitet/høgskole (4+ år)
19%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - STORBY mobil

Grunnskole
8%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/ fagutdanning
22%
Universitet/høgskole (1-4 år)
21%
Universitet/høgskole (4+ år)
21%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - STORBY nettbrett

Grunnskole
7%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/ fagutdanning
28%
Universitet/høgskole (1-4 år)
20%
Universitet/høgskole (4+ år)
16%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - STORBY PC

0-199999
20%
200000-399999
26%
400000-599999
31%
600000-799999
12%
800000+
6%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - STORBY mobil

0-199999
20%
200000-399999
21%
400000-599999
36%
600000-799999
12%
800000+
7%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - STORBY nettbrett

0 – 199999
7%
200000 – 399999
31%
400000 – 599999
37%
600000 – 799999
14%
800000+
6%
Kilde: Kantar TNS
 • STORBY Digitalt
  • Kjønnsfordeling - STORBY PC
  • Kjønnsfordeling - STORBY Mobil
  • Kjønnsfordeling - STORBY nettbrett
  • Aldersfordeling - STORBY PC
  • Aldersfordeling - STORBY mobil
  • Aldersfordeling - STORBY nettbrett
  • Høyeste fullførte utdanning - STORBY PC
  • Høyeste fullførte utdanning - STORBY mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - STORBY nettbrett
  • Personlig inntekt - STORBY PC
  • Personlig inntekt - STORBY mobil
  • Personlig inntekt - STORBY nettbrett
 • STORBY Avis
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel