Schibsted Norge's logotype

Schibsted Norge

Media · Norway

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leveringsfrister digitalt annonsemateriell
Dager er virkedager. Et annonsedøgn går fra midnatt til midnatt.
- 3 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.
Sponsorater/spesialformat:
- 5 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Avbestilling og flytting av digitale kampanjer
- Avbestilling senere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = 25 % må betales
- Avbestilling senere enn 3 dager (10 dager for WEBTV) før kampanjedato = 100 % må betales
- Flytting tidligere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = OK
Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Annonsemateriell sendes til traffic@schibsted.no
Vi tillater maksimalt 5 materiell/materiellsett pr. kampanje.
Emnefeltet må inneholde bookingnummer.
Ved for sen levering av materiell kan ikke Schibsted garantere for at publiseringen vil skje til avtalt tid, og kunden mister all reklamasjonsrett.


Native Ads og Performance Native

For Native Ads kan det variere mellom publisister hvilke elementer i annonsemateriellet som vises. Lenke til Native Ads materiellmal.

Flere materiellsett kan lastes opp, inntil 5 sett. Schibsteds annonseserver vil optimere levering basert på klikkrate.

For Performance Native vises alle elementene hos alle publisister. Logo og stikktittel er ikke tilgjengelig for Performance Native. Lenke til Performance Native materiellmal.

Kun ett materiellsett kan leveres.

Annonseelementer for Native har følgende spesifikasjon:

Annonsør
Navn på annonsør

Landingsside
URL til landingssiden

Tittel
Annonstekst, 50 tegn eller færre

Stikktittel
90 tegn eller færre. Stikktittel vises på FINN og VGs annonseplasser i artikkel.

Lovpålagte regneeksempel for forbrukslån- og kredittkortannonser må legges inn både i stikktittel OG i bildet. Dette er nødvendig for å sikre lesbarhet på tvers av Schibsteds annonseplasseringer.

Logo
1x1 ratio
jpg, png, gif
Minimum 150 x 150 piksler
Maks 300 x 300 piksler
Maks 50 kb

Bilde
Filformat jpg, png
Aspektratio 1,91:1, 1200 x 627 piksler
Minimum bredde 580 piksler for å unngå pikselering
Maks 100 kb

Noen annonseplasseringer på FINN kutter bildet noe for å tilpasses rubrikkvisninger der annonsen vises. Vennligst bruk safe zone på 150 piksler venstre og høyre for å unngå at viktig informasjon kuttes.

Native Ads Video

Det kan variere mellom publisister hvilke elementer i annonsemateriellet som vises. Lenke til Native Ads materiellmal.

Flere materiellsett kan lastes opp, inntil 5 sett. Schibsteds annonseserver vil optimere levering basert på klikkrate.

Annonseelementer som skal leveres:

Annonsør
Navn på annonsør

Landingsside
URL til landingssiden

Tittel
Annonstekst, 50 tegn eller færre

Stikktittel
90 tegn eller færre. Stikktittel vises på FINN og VGs annonseplasser i artikkel.

Lovpålagte regneeksempel for forbrukslån- og kredittkortannonser må legges inn både i stikktittel OG i bildet. Dette er nødvendig for å sikre lesbarhet på tvers av Schibsteds annonseplasseringer.

Logo
1x1 ratio
jpg, png, gif
Minimum 150 x 150 piksler
Maks 300 x 300 piksler
Maks 50 kb

Videofil
Filformat. mp4, .mpeg or .mov,
Filstørrelse: maks 10 Mb
Varighet: Maks 60 sekunder, anbefalt maks 15 sekunder

Video
Kodek: DVCPRO HD or H264.
Aspektratio: 16:9 (width/height)
Oppløsning: 1080i(1920×1080) or 720p(1280×720).
Bilder per sekund: Minimum 25 bilder progressivt eller 50 bilder interlaced.
Quality (Bit rate): Anbefalt minimum 1000 kbps
Sound

Audio
Format: Stereo AAC or MP3
Oppløsning: 128/192 Kbit.
Nivå: Flatet ut på -23 LUFS/LKFS. Maks -19 LUFS.

Bilde (Bildet vises etter filmen er ferdig spilt, bak replay-knapp)
jpg, png
Aspektratio 16:9 (1920x1080px or 1280x720px)
Minimum 800x450 piksler
Maks 100 kb
Call to action: Ikke tilgjengelig
Annonsørnavn: 25 tegn eller færre

Digitale formater

Click the button on products to create an inquiry