Schibsted Norge's logotype

Schibsted Norge

Media · Norway

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leveringsfrister digitalt annonsemateriell
Dager er virkedager. Et annonsedøgn går fra midnatt til midnatt.
- 3 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.
Sponsorater/spesialformat:
- 5 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Avbestilling og flytting av digitale kampanjer
- Avbestilling senere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = 25 % må betales
- Avbestilling senere enn 3 dager (10 dager for WEBTV) før kampanjedato = 100 % må betales
- Flytting tidligere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = OK
Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Annonsemateriell sendes til traffic@schibsted.no
Vi tillater maksimalt 5 materiell/materiellsett pr. kampanje.
Emnefeltet må inneholde bookingnummer.
Ved for sen levering av materiell kan ikke Schibsted garantere for at publiseringen vil skje til avtalt tid, og kunden mister all reklamasjonsrett.

Regler og forbehold
Schibsted Ad Operations (AdOps) tester annonser i nyere versjoner av nettleserne og sjekker ikke annonsens bakoverkompabilitet med de ulike nettleserne. Ansvaret for at annonser fungerer på tvers av nettlesere ligger hos de som utvikler annonsene.
Det er overordnet viktig at annonsene fungerer som de skal og annonsøren er selv ansvarlig for materiellet. Schibsted forbeholder seg retten til umiddelbart og uten videre varsel fjerne annonser som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan være annonser som bruker urimelig mye av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit), ikke er i henhold til markedsføringsloven, inneholder feil eller som ikke godkjennes av de ansvarlige for selskapene.

Annonseutforming
· Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke leserenes tillit.
· Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
· Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.
· Annonsen skal ikke blinke mer enn tre ganger i løpet av ett sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
· Annonser skal ikke inneholde lyd som startes automatisk. Lyd som aktiveres med klikk godtas.
· Alle annonser må ha logo.
· Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
· Annonser for våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon vil bli avvist. Det kan gjøres unntak for lovlige jaktvåpen som selges fra godkjente norske salgssteder, ta kontakt med traffic@schibsted.no for godkjenning.

Annonser som kan forveksles med Schibsteds innhold (Content) skal:
· Alle annonser må være tydelig avgrenset slik at det ikke forveksles med redaksjonelt innhold. Våre lesere skal aldri være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold, og hva som er annonser på våre tjenester.
· Annonser som i uttrykk (farge, font og utforming) etterligner Schibsteds redaksjonelle uttrykk eller etterligner Schibsteds egne native- og content-produkter vil ikke bli godkjent.
· For å sikre at annonser ikke forveksles med redaksjonelt innhold stilles følgende krav til utforming:
1. Annonser skal ha en bakgrunnsfarge tilsvarende minst 10% fargetetthet eller en sort ramme på minimum 1 pix.
2. Teksten skal ha en marg ut til ramme/ytterkant på minimum 10 piksler.
3. Fonten i annonsen kan ikke være den samme eller etterligne den som brukes i redaksjonelt innhold. For VG skal annonseteksten skrives med Groteske fonter, ikke Seriffer. For FINN skal ikke fontene arial, helvetica, eller sans-serif brukes.
4. Eventuelle lenketekster skal ikke være røde, og ordlyden skal tilstrebe å skille seg fra ordlyden i mediehusets redaksjonelle lenketekster. Formuleringen "Les saken" godtas f.eks. ikke, da denne formuleringen ofte brukes i redaksjonelle saker.

Native Ads og CPC Native

For Native Ads kan det variere mellom publisister hvilke elementer i annonsemateriellet som vises. Lenke til Native Ads materiellmal.
Flere materiellsett kan lastes opp, inntil 5 sett. Schibsteds annonseserver vil optimere levering basert på klikkrate.

For Performance Native vises alle elementene hos alle publisister. Logo og stikktittel er ikke tilgjengelig for Performance Native.
Lenke til CPC Native materiellmal. Kun ett materiellsett kan leveres.

Annonseelementer for Native har følgende spesifikasjon:

Annonsør
Navn på annonsør

Landingsside
URL til landingssiden

Tittel
Annonstekst, 50 tegn eller færre

Stikktittel
90 tegn eller færre. Stikktittel vises på FINN og VGs annonseplasser i artikkel.

Lovpålagte regneeksempel for forbrukslån- og kredittkortannonser må legges inn både i stikktittel OG i bildet. Dette er nødvendig for å sikre lesbarhet på tvers av Schibsteds annonseplasseringer.

Logo
1x1 ratio
jpg, png, gif
Minimum 150 x 150 piksler
Maks 300 x 300 piksler
Maks 50 kb

Bilde
Filformat jpg, png
Aspektratio 1,91:1, 1200 x 627 piksler
Minimum bredde 580 piksler for å unngå pikselering
Maks 100 kb

Tekst i bildet er ikke tillatt, med unntak av lovpålagt regneeksempel for kredittkort eller lån til privatmarkedet. Bilder med ikke tillatt tekst vil bli avvist.

Noen annonseplasseringer på FINN kutter bildet noe for å tilpasses rubrikkvisninger der annonsen vises. Vennligst bruk safe zone på 150 piksler venstre og høyre for å unngå at viktig informasjon kuttes.

Native Ads Video

Det kan variere mellom publisister hvilke elementer i annonsemateriellet som vises. Lenke til Native Ads materiellmal.

Flere materiellsett kan lastes opp, inntil 5 sett. Schibsteds annonseserver vil optimere levering basert på klikkrate.

Annonseelementer som skal leveres:

Annonsør
Navn på annonsør, maks 50 tegn

Landingsside
URL til landingssiden

Tittel
Annonstekst, maks 50 tegn

Stikktittel
Ikke tilgjengelig.

Logo
1x1 ratio
jpg, png, gif
Minimum 150 x 150 piksler
Maks 300 x 300 piksler
Maks 50 kb

Videofil
Filformat. mp4, .mpeg or .mov,
Filstørrelse: maks 10 Mb
Varighet: Maks 60 sekunder, anbefalt maks 15 sekunder

Video
Kodek: DVCPRO HD or H264.
Aspektratio: 16:9 (width/height)
Oppløsning: 1080i(1920×1080) or 720p(1280×720).
Bilder per sekund: Minimum 25 bilder progressivt eller 50 bilder interlaced.
Quality (Bit rate): Anbefalt minimum 1000 kbps
Sound

Audio
Format: Stereo AAC or MP3
Oppløsning: 128/192 Kbit.
Nivå: Flatet ut på -23 LUFS/LKFS. Maks -19 LUFS.

Bilde
(Bildet vises som "end card" etter filmen er ferdig spilt, bak replay-knapp)
jpg, png
Aspektratio 16:9 (1920x1080px or 1280x720px)
Minimum 800x450 piksler
Maks 100 kb

Tekst i bildet er ikke tillatt. Bilder med ikke tillatt tekst vil bli avvist.

Call to action: Ikke tilgjengelig

Native og Content

Digitale formater

Click the button on products to create an inquiry