Schibsted Norge's logotype

Schibsted Norge

Media · Norway

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leverings- og avbestillingsfrister for digitalt

Leveringsfrister digitalt annonsemateriell
Dager er virkedager. Et annonsedøgn går fra midnatt til midnatt.
- 3 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.
Sponsorater/spesialformat:
- 5 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Avbestilling og flytting av digitale kampanjer
- Avbestilling senere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = 25 % må betales
- Avbestilling senere enn 3 dager (10 dager for WEBTV) før kampanjedato = 100 % må betales
- Flytting tidligere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = OK
Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Annonsemateriell sendes til traffic@schibsted.no
Vi tillater maksimalt 5 materiell/materiellsett pr. kampanje.
Emnefeltet må inneholde bookingnummer.
Ved for sen levering av materiell kan ikke Schibsted garantere for at publiseringen vil skje til avtalt tid, og kunden mister all reklamasjonsrett.

Regler og forbehold
Schibsted Ad Operations (AdOps) tester annonser i nyere versjoner av nettleserne og sjekker ikke annonsens bakoverkompabilitet med de ulike nettleserne. Ansvaret for at annonser fungerer på tvers av nettlesere ligger hos de som utvikler annonsene.
Det er overordnet viktig at annonsene fungerer som de skal og annonsøren er selv ansvarlig for materiellet. Schibsted forbeholder seg retten til umiddelbart og uten videre varsel fjerne annonser som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan være annonser som bruker urimelig mye av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit), ikke er i henhold til markedsføringsloven, inneholder feil eller som ikke godkjennes av de ansvarlige for selskapene.

Annonseutforming
· Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke leserenes tillit.
· Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
· Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.
· Annonsen skal ikke blinke mer enn tre ganger i løpet av ett sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
· Annonser skal ikke inneholde lyd som startes automatisk. Lyd som aktiveres med klikk godtas.
· Alle annonser må ha logo.
· Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
· Annonser for våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon vil bli avvist. Det kan gjøres unntak for lovlige jaktvåpen som selges fra godkjente norske salgssteder, ta kontakt med traffic@schibsted.no for godkjenning.

Annonser som kan forveksles med Schibsteds innhold (Content) skal:
· Alle annonser må være tydelig avgrenset slik at det ikke forveksles med redaksjonelt innhold. Våre lesere skal aldri være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold, og hva som er annonser på våre tjenester.
· Annonser som i uttrykk (farge, font og utforming) etterligner Schibsteds redaksjonelle uttrykk eller etterligner Schibsteds egne native- og content-produkter vil ikke bli godkjent.
· For å sikre at annonser ikke forveksles med redaksjonelt innhold stilles følgende krav til utforming:
1. Annonser skal ha en bakgrunnsfarge tilsvarende minst 10% fargetetthet eller en sort ramme på minimum 1 pix.
2. Teksten skal ha en marg ut til ramme/ytterkant på minimum 10 piksler.
3. Fonten i annonsen kan ikke være den samme eller etterligne den som brukes i redaksjonelt innhold. For VG skal annonseteksten skrives med Groteske fonter, ikke Seriffer. For FINN skal ikke fontene arial, helvetica, eller sans-serif brukes.
4. Eventuelle lenketekster skal ikke være røde, og ordlyden skal tilstrebe å skille seg fra ordlyden i mediehusets redaksjonelle lenketekster. Formuleringen "Les saken" godtas f.eks. ikke, da denne formuleringen ofte brukes i redaksjonelle saker.

In Banner Video - Generelt

Materiell (creatrive) til In Banner Video-produkter kan leveres enten ved:


- videofil som hostes hos Schibsted

Videofilen, for eksempel mp4-fil, lastes opp direkte til Schibsteds annonseserver (Outstream Video). Se tekniske spesifikasjoner for annonse levert som videofil.


Videofil-creatives kan leveres til produktene:

- In Banner Video Board

- In Banner Video Netboard

- In Banner Video Brandboard.


For produktene In Banner Video Board XL og In Banner Video Fullscreen må materiellet leveres som HTML-creative eller tag-creative:


- HTML-creative eller tag-creative, videofíl hostes utenfor Schibsted

Vi laster opp HTML-kode eller tredjepartstag til annonseserveren, som henter videofilen når annonsen vises.

Vi har ikke tilgang til videotall når videoannonse levers som HTML- eller tredjepartstag. Ved levering av videofil som hostes hos oss kan vi levere videotall.

Video-annonser levert som HTML- eller tag-creative kan leveres til alle In Banner Video-produkter.

In Banner Video Board

In Banner Video Board distribueres på mobiltelefon, og passer for videoannonser i disse ratioene (ratio = bredde:høyde):

- 16:9 (video-creative, feks mp4 eller mov-fil)
- 320:250 piksler (levert som HTML- eller tredjepartstag i størrelsen på bannerformatet)

Se nærmere ovenfor under In Banner Video - Generelt for mer informasjon om krav til videofil og HTML-/tredjepartstag.

In Banner Video Netboard

In Banner Video Netboard distribueres på desktop og tablet, og passer for videoannonser i i disse ratioene (ratio = bredde:høyde):

- 16:9 (video-creative, feks mp4 eller mov-fil)
- 580:400 piksler (levert som HTML- eller tredjepartstag i størrelsen på bannerformatet)

Se nærmere ovenfor under In Banner Video - Generelt for mer informasjon om krav til videofil og HTML-/tredjepartstag.

In Banner Video Board XL

In Banner Video Board XL distribueres til mobiltelefon, og passer for videoannonser i

- 320x400 piksler (4:5 ratio - levert som HTML- eller tredjepartstag i størrelsen på bannerformatet)

Matriell til produktet må leveres som html-/tag-creative. Se nærmere under In Banner Video - Generelt ovenfor.

In Banner Video Fullscreen

In Banner Video Board XL distribueres til mobiltelefon. Her er nærmere informasjon om Fullscreen-formatet.

Matriell til produktet må leveres som html-/tag-creative. Se nærmere under In Banner Video - Generelt ovenfor.

In Banner Video Brandboard

In Banner Video Brandboard leveres på desktop pg tablet, og passer for videoannonser i i disse ratioene (ratio = bredde:høyde):

- 16:9 (standard tv-ratio)
- 980:600 piksler (levert som HTML- eller tredjepartstag i størrelsen på bannerformatet)

Matriell til produktet kan være enten ren video-fil eller html-/tag-creative. Se nærmere under In Banner Video - Generelt ovenfor.

Materiellkrav for videofiler

Du kan selv teste om videoen din kan brukes som annonse i Schibsted VIdeo Creative Controller. Der finner du også veiledning til hvordan du enkelt selv kan gjøre slik at videoen kan brukes som annonse.

Vi anbefaler videofiler i mp4
Vi godtar og anbefaler materiell i .mp4 på netboard og board, men materiell til board XL, fullskjerm og brandboard må leveres i HTML5. For øvrig aksepteres også filformatene x-flv, webm, x-ms-wmv, ogg, x-msvideo, mpeg, quicktime, x-m4v og mov.

3gpp og 3gpp2 aksepteres ikke.

Varighet og filstørrelse:
- Preroll maks 15 sekunder, filstørrelse maks 50 MB
- Bumper Ad maks 6 sekunder, filstørrelse maks 50 MB
- In Banner Video maks 60 sekunder, filstørrelse msks 10 MB (Se egen spesifikasjon for filstørrelse når In Banner Video-annonser leveres som HTML eller tag).

Video
- Ratio (bredde:høyde): Videoen må være i 16:9 eller 4:3
- Video-kodek: DVCPRO HD eller H264.
- Oppløsning: Så høy oppløsning som mulig, helst 1080p(1920×1080) eller 720p(1280×720). Minimum 640x360 px.
- Frames per second: Vi anbefaler 50 frames per second. Minimumskrav er 25 frames progressivt eller 50 frames interlaced. Maximum 60 frames per second.
- Kvalitet (bitrate):
Prerolls/Bumper Ads: Minimum 5000 kbps
In Banner Video (outstream): Anbefalt minimum 1000 kbps

Høyere kvalitet på et klipp gir bedre gjengivelse på nett.
Oppløsning, bit rate og frames per second bestemmer kvaliteten på klippet.

Audio (lyd i video)
- Format: Stereo AAC eller MP3
- Lydnivå: Flatet ut på -23 LUFS/LKFS. Maksimalt -16 LUFS.
- Kvalitet (bitrate):
Prerolls/Bumper Ads: Minimum 128 kbps
In Banner Video (outstream): Anbefalt minimum 70 kbps

Materiell med høyere volum sendes i retur.

Materiellkrav ved HTML eller tag

In-banner video levert via HTML eller tredjepartstag

Filstørrelse: Maks 5 MB (innlasting i SubLoad) - Initial load kan maksimalt være 100kb (totalt for annonsescript og bannerelement).

- Videoen skal kunne stoppes/startes via en avspillingsknapp.

- Videoen skal streames eller lastes progressivt.

- Videoen avspilles bare én gang, men reguleres via en avspillingsknapp. Loop er ikke tillatt.

- Videoannonser som skal hostes av annonsøren, skal ta høyde for forventet trafikk.


OBS! Med In-Banner Video levert via HTML eller tredjepartstag kan ikke Schibsted levere video-rapportering.


In Banner Video-produktene tillater også video-annonser i samme pikselstørrelser som bannerformatet. Se materiellkrav for videofiler.

Materielllkrav for pauseplakat

Bildefil: png eller jpg
Format: 1280x720 eller 1920x1080 piksler (16:9-ratio), 200kb.
Click the button on products to create an inquiry