Bergens Tidende's logotype

Bergens Tidende

Advertising · Bergen, Norway

Bergens Tidende digitalt

Brukeren av BTs digitale kanaler er i snitt 44 år gammel, men man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene. PC har jevnest aldersfordeling, mobil har en overvekt av unge brukere, mens nettbrett har en overvekt av de eldste brukerne. Kanalene PC og mobil har en overvekt... Read more

Interests

News, Local news

44
Age
59%
Males
41%
Females

Kjønnsfordeling - Bergens Tidende PC

Kvinne
36%
Mann
64%
Source: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Bergens Tidende mobil

Kvinne
42%
Mann
58%
Source: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Bergens Tidende Nettbrett

Kvinne
55%
Mann
45%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Bergens Tidende PC

18-29 år
25%
30-39 år
18%
40-49 år
17%
50-59 år
18%
60+ år
23%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Bergens Tidende Mobil

18-29 år
32%
30-39 år
34%
40-49 år
18%
50-59 år
9%
60+ år
7%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Bergens Tidende Nettbrett

18-29 år
8%
30-39 år
25%
40-49 år
18%
50-59 år
17%
60+ år
32%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Bergens Tidende PC

0 – 199999
20%
200000 – 399999
26%
400000 – 599999
33%
600000 – 799999
9%
800000+
7%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Bergens Tidende Mobil

0 – 199999
20%
200000 – 399999
25%
400000 – 599999
35%
600000 – 799999
9%
800000+
7%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Bergens Tidende Nettbrett

0 – 199999
8%
200000 – 399999
29%
400000 – 599999
40%
600000 – 799999
15%
800000+
4%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende PC

Grunnskole
9%
Videregående skole
32%
Yrkesskole/ fagutdanning
24%
Universitet/høgskole (1-4 år)
17%
Universitet/høgskole (4+ år)
18%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende Mobil

Grunnskole
9%
Videregående skole
27%
Yrkesskole/ fagutdanning
20%
Universitet/høgskole (1-4 år)
24%
Universitet/høgskole (4+ år)
23%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende Nettbrett

Grunnskole
7%
Videregående skole
37%
Yrkesskole/ fagutdanning
23%
Universitet/høgskole (1-4 år)
16%
Universitet/høgskole (4+ år)
18%
Source: Kantar TNS
 • Bergens Tidende digitalt
  • Kjønnsfordeling - Bergens Tidende PC
  • Kjønnsfordeling - Bergens Tidende mobil
  • Kjønnsfordeling - Bergens Tidende Nettbrett
  • Aldersfordeling - Bergens Tidende PC
  • Aldersfordeling - Bergens Tidende Mobil
  • Aldersfordeling - Bergens Tidende Nettbrett
  • Personlig inntekt - Bergens Tidende PC
  • Personlig inntekt - Bergens Tidende Mobil
  • Personlig inntekt - Bergens Tidende Nettbrett
  • Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende PC
  • Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende Mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - Bergens Tidende Nettbrett
 • Bergens Tidende - Avis
Click the button on products to create an inquiry