E24.no's logotype

E24.no

National News · Norway

E24.no

E24s lesere har høy utdannelse og nær halvparten av våre lesere har personlig inntekt over 600 000,- og hele en av fem tjener over 800 000,-. Dette er lesere med god økonomi, hvor så mange som en av tre har over 500 000,- i oppsparte midler og hele 74 % setter av penger til sparing hver måned. De ty... Read more

Interests

Business, Economy

30-49
Age
74%
Males
26%
Females

Alder

Under 29 år
20%
30 - 49 år
44%
50-59 år
19%
60-69 år
17%
≥ 70 år
5%
Source: Own Survey

Innen hvilken bransje jobber du?

Olje/gass/energi
16%
It/telekommunikasjon
10%
Industri/teknikk/elektro
9%
Bygg/anlegg
7%
Offentlig administration
7%
Helse/sosial/veterinær
6%
Service/tjenesteyting/konsulent
6%
Varehandel
5%
Bank/forsikring/finans
5%
Media/reklame/PR/informasjon
5%
Transport/samferdsel
4%
Skole/undervisning
4%
Annet
4%
Økonomi/regenskap
3%
Forskning
2%
Forsvar/politi/rettsvesen/vakthold
2%
Eiendom
2%
Source: Own Survey

Personlig brutto inntekt

≤ 399 999 NOK
23%
400 000 - 599 999 NOK
30%
600 000 - 799 999 NOK
19%
800 000 - 999 999 NOK
10%
≥ 1 000 000 NOK
12%
Source: Own Survey

Høyeste fullførte utdannelse

Grunnskole
6%
Vidaregående
21%
Fagskole
14%
Universitet/- høgskoleutdanning (≤ 4 år)
31%
Universitet/- høgskoleutdanning (> 4 år)
27%
Source: Own Survey

Bosituasjon

Gift/samboer med barn
38%
Gift/samboer utan barn
26%
Singel
25%
Singel med barn
4%
Bor hjemme hos forsatte
3%
Source: Own Survey
 • E24.no
  • Alder
  • Innen hvilken bransje jobber du?
  • Personlig brutto inntekt
  • Høyeste fullførte utdannelse
  • Bosituasjon
Click the button on products to create an inquiry