Fædrelandsvennen's logotype

Fædrelandsvennen

Regional news · Kristiansand, Norway

Digitale retningslinjer og frister

Schibsteds retningslinjer dekker alle Schibsted-selskaper som bl.a. VG, FINN.no, og Storby.

GDPR
Implementering av GDPR utvikler seg hele tiden, så for oppdatert og utfyllende informasjon om tredjeparter, datapolicy og annet, trykk her.

Datapolicy & målinger
Schibsted bruker AppNexus som annonsestyringssystem og det er Schibsteds målinger av annonsevisninger som er gjeldene og ikke andre parters trackingsystem.

Det er kun anledning til å benytte Schibsteds data i forbindelse med annonsering på Schibsteds tjenester. Det er ikke anledning til å bruke Schibsted-data til målretting eller retargeting av Schibsteds brukere på andre applikasjoner eller tjenester. Mer informasjon om Schibsteds datapolicy i Norge kan du lese om her.

Leveringsfrister digitalt annonsemateriell
Dager er virkedager. Et annonsedøgn går fra midnatt til midnatt.
- 3 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Sponsorater/spesialformat:
- 5 virkedager før publisering, senest kl. 12.00.

Annonsemateriell sendes til traffic@schibsted.no

Vi tillater 5 materiell/materiellsett pr. kampanje.
Emnefeltet må inneholde bookingnummer.
Ved for sen levering av materiell kan ikke Schibsted garantere for at publiseringen vil skje til avtalt tid, og kunden mister all reklamasjonsrett.

Generelle reservasjonsfrister
1. Innenfor de neste 3 dager –> Kan ikke reservere, kun salg aksepteres
2. Innenfor de neste 15 dagene –> Kan reserveres i 3 dager
3. Mellom 15 og 30 dager frem i tid –> Kan reserveres i 4 dager
4. Mellom 30 og 120 dager frem i tid –> Kan reserveres i 15 dager
5. Over 120 dager frem i tid –> Kan reserveres i 30 dager
6. WEBTV: Reservasjoner vil automatisk slettes når det er 40 dager igjen til kampanjestart
7. WEBTV: Innenfor de neste 40 dagene –> Holdes i 3 dager
8. WEBTV: Innenfor de neste 10 dagene –> Holdes i 2 dager
Ingen reservasjoner utløper lørdager eller søndager.

Avbestilling og flytting
- Avbestilling senere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = 25 % må betales
- Avbestilling senere enn 3 dager (10 dager for WEBTV) før kampanjedato = 100 % må betales
- Flytting tidligere enn 10 dager (20 dager for WEBTV) før kampanjedato = OK
Dette forutsetter at nye datoer foreligger, samt plasser må være tilgjengelig. Innrykksdato kan kun flyttes en gang. Flytting mer enn 30 dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Kompensasjon
Kunden må reklamere innen rimelig tid, og senest 10 dager etter publisert kampanje.

Priser
Vi tilstreber at prisene som ligger på annonseweben til en hver tid er oppdaterte. Dersom det er avvik mellom prisene på annonseweben og pris selger har i bookingsystemet eller Appnexus Console, så er det priser tilsendt fra selger eller Console-prisene som gjelder.
Regler og forbehold
Schibsted Ad Operations (AdOps) tester annonser i nyere versjoner av nettleserne og sjekker ikke annonsens bakoverkompabilitet med de ulike nettleserne. Ansvaret for at annonser fungerer på tvers av nettlesere ligger hos de som utvikler annonsene.
Det er overordnet viktig at annonsene fungerer som de skal og annonsøren er selv ansvarlig for materiellet. Schibsted forbeholder seg retten til umiddelbart og uten videre varsel fjerne annonser som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan være annonser som bruker urimelig mye av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit), ikke er i henhold til markedsføringsloven, inneholder feil eller som ikke godkjennes av de ansvarlige for selskapene.

Annonseutforming
· Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke leserenes tillit.
· Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
· Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende eller rasistisk budskap.
· Annonsen skal ikke blinke mer enn tre ganger i løpet av ett sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
· Annonser skal ikke inneholde lyd som startes automatisk. Lyd som aktiveres med klikk godtas.
· Alle annonser må ha logo.
· Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
· Annonser for våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon vil bli avvist. Det kan gjøres unntak for lovlige jaktvåpen som selges fra godkjente norske salgssteder, ta kontakt med traffic@schibsted.no for godkjenning.

Annonser som kan forveksles med Schibsteds innhold (Content) skal:
· Alle annonser må være tydelig avgrenset slik at det ikke forveksles med redaksjonelt innhold. Våre lesere skal aldri være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold, og hva som er annonser på våre tjenester.
· Annonser som i uttrykk (farge, font og utforming) etterligner Schibsteds redaksjonelle uttrykk eller etterligner Schibsteds egne native- og content-produkter vil ikke bli godkjent.
· For å sikre at annonser ikke forveksles med redaksjonelt innhold stilles følgende krav til utforming:
1. Annonser skal ha en bakgrunnsfarge tilsvarende minst 10% fargetetthet eller en sort ramme på minimum 1 pix.
2. Teksten skal ha en marg ut til ramme/ytterkant på minimum 10 piksler.
3. Fonten i annonsen kan ikke være den samme eller etterligne den som brukes i redaksjonelt innhold. For VG skal annonseteksten skrives med Groteske fonter, ikke Seriffer. For FINN skal ikke fontene arial, helvetica, eller sans-serif brukes.
4. Eventuelle lenketekster skal ikke være røde, og ordlyden skal tilstrebe å skille seg fra ordlyden i mediehusets redaksjonelle lenketekster. Formuleringen "Les saken" godtas f.eks. ikke, da denne formuleringen ofte brukes i redaksjonelle saker.

HTTPS (sikkert annonsemateriell)
Schibsted ønsker å gjøre sidene til våre mediehus tryggere for alle besøkende. Det er derfor et krav at alle elementer materiellet inneholder må ligge på https-sikre servere, inkl. 3.parts tagger, html-materiell, fonter og bilder. En server er https-sikker når den har godkjent SSL sertifikat. Alt materiell som ikke støtter https vil stoppes i automatisk kontroll hos Schibsted. Er du usikker på om ditt materiell er levert i HTTPS, ta kontakt med din annonseutvikler.

HTML5 og lyd

Vi baserer oss på INMA sin HTML-standard, klikk her for spesifikasjon.

NB! Vi tillater ikke at "console.log(" statements ligger inne i koden, da dette kan gjøre sidene våre tregere og ødelegge for debugprosesser på sitene. Må derfor fjernes fra koden før materiellet sendes.

HTML hos Adform:

Lyd:
- Det er bare tillatt med lyd når brukeren selv kan aktivere lyden med klikk.
- Annonsen må være merket med et lydsymbol, der lyden skrus av eller på.
- Schibsted forbeholder seg retten til å si nei til enkelte lyder.
- Volum skal være kodet i henhold til EBU R-128, med max LUFS på -16.

NB: Vi anbefaler manuell koding av HTML-bannere.

Bildebanner

For in-banner video, se egen seksjon nedenfor.

Retina på mobil:
Vi tillater retinakvalitet på mobil, så fremt kb-grensen på 100 kb overholdes. Board (320x250) skal da leveres som 640x500.

Banner hos Schibsted: Send bildefilen til traffic@schibsted.no sammen med URL til ønsket landingsside.

Banner hos AdForm: Bildefilene for top og sky lastes opp i AdForm. Tags sendes så til traffic@schibsted.no
HUSK! Alt materiell må leveres med korrekte HTTPS URLer.

Mobil / tablet banner hos AdForm: AdForm må ha banneren i HTML-format. Følg trinnene under og den er klar for å leveres hos AdForm.

1. http://bit.ly/1i3tdXV Denne finner du også om du går til http://creative.adform.com/finnno-production-guides/advertising-formats/ og under punktet Responsive HTML5.

2. Pakk ut filen som heter scalabelImageSimple.zip i en egen mappe.

3. Finn mappen Assets der du pakket ut Zip-filen. Slett bildet som ligger der og erstatt med det nye bildet som er produsert.

4. Åpne opp HTML-filen og finn fram til linjen: background: #fff url('assets/rich-media.png'). Her endrer du filnavnet på bildefilen til bildefilen du har laget Eks:  background: #fff url('assets/minBanner.png')

5. Pakk sammen alt i en ny ZIP-fil som kan legges inn i AdForm
Om bildefilen har kun én bakgrunnsfarge kan du skifte ut #baf0ff med samme farge som du bruker i bildefilen. 

Rich media / spesialformater

Alle Schibsteds mediehus støtter kube, slider, og deck of cards. Se under for nærmere spesifikasjoner. For wallpaper, se display-formater på respektive mediehus. Ta kontakt med traffic@schibsted.no eller selger for å sjekke om enkeltstående mediehus kan støtte andre løsninger.

Produksjonspris: Kostnadsfritt dersom du leverer ferdige bildefiler ihht materiellspesifikasjonene over. Trenger du designhjelp, tilkommer et produksjonsgebyr på 2.000,-.
URL- og trackingkoder - individuell link per bilde om ønskelig.

Kube - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder. Bildene er satt sammen til en kube som gir 3D-effekt.
Materiellspec: -600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Slider - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 2 stk)
Deck of cards: Ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Fullscreen Flipboard: Ved å swipe til siden eller ved å klikke på annonsen åpnes en helside. Leseren kan bla videre mellom flere helsider.
Materiellspec: -640×500 px png, jpg (maks 150 kB) Fritt antall bilder i 640×906 px png, jpg (minimum 2 stk, maks 100 kB per bilde)

Video
Se egen video-seksjon ovenfor.

Digital Guidelines - English

These guidelines covers all Schibsteds mediahouses in Norway.
Read more about Schibsteds datapolicy in Norway here.
HTTPS URL:
All ad assets needs to be delivered in correct HTTPS URLs. This includes both tags and the elements in the ad, like font and picture.

Deadlines ad assets
One ad day runs from midnight to midnight. Days are business days.
All ad assets should be sent to:

The subject field must contain the case number and booking number. In case of late delivery of assets, Schibsted can unfortunately not guarantee that publication will take place at the agreed time. The customer also loses their right to complain.

Deadlines for delivery of assets before publication

JPG, GIF, .mp4 og VAST(WebTV):
3 BUSINESS DAYS, latest 12:00 pm
HTML & Special Formats:
5 BUSINESS DAYS, latest 12:00 pm

Booking conditions banners
- Reservations that are made 30 days before campaign start are valid for 21 days.
- Reservations that are not confirmed booked within 21 days, are automatically cancelled.
- Reservations within 30 days of campaign start are valid for 4 days.
- Reservations that are not confirmed booked within 4 days, are automatically cancelled unless otherwise has been agreed.

Rules and reservations
The advertiser is responsibel for the ad assest and it is of the utmost importance that the ads work properly. Schibsted therefore reserves the right to immediately, and without notice, remove ads that are not working satisfactorily. This could be ads that are not in accordance with the marketing law, are not approved by the responsible companies, or look to similar to the editorial content. It could also be ads that are using unreasonable amounts of the computer processor CPU (Central Processing Unit). Schibsted adops test the banner ads in the latest browsers.

Ad assets lay out:
- The ad asset shall not blinke more than three times a second in animated ads. Max duration for animated ads are 30 seconds.
- All ads must contain the advertisers logo.
- Ads shall not containe sexual, violent or offensive messages.
- Ads that can mislead the user e.g. competitions or subscriptions may be rejected.

Ads similar to editorial content need to:
- Have color background similar to minimum 10 percent grey (or another color) or have a black frame at least minimum 1 pix.
- The font can not be the same or be similar to the font used in the editorial content.
- Mark «ANNONSE» with bold black 12 size font.
- Show logo that must be fill at least 8% of the total ad space.
- Text shal have a minimum 10 pixel margin to the outer frame.
- Link texts can not be red, and the phrase shall stand out from the mediahouse editorial text links. The phrase "Les saken" cannot be used.
- A general rule is that ads similar to Schibsteds mediahouse's editorial profile shall be approved by the Editor in Chief before publishing.

General reservation deadlines
1. Within the next 3 days –> Cannot reserve, only sale accepted
2. Within the next 15 days –> Reservations can be kept for 3 days
3. Between 15 and 30 days prior –> Reservations can be kept for 4 days
4. Between 30 and 120 days prior –> Reservations can be kept for 15 days
5. More than 120 days prior –> Reservations can be kept for 30 days
6. WebTV: Reservations will automatically be deleted 40 days prior to campaign start
7. VGTV: Within the next 40 days –> Reservations kept for 3 days
8. VGTV: Within the next 10 days –> Reservations kept for 2 days.
No reservations expires Saturdays or Sundays.

Cancellation or moving
- Cancellation later than 10 days prior to campaign start = 25 % must be payed
- Cancellation later than 3 days prior to campaign start = 100 % must be payed
- Moving campaign 10 days or more prior to campaign start = OK
This applies only if new dates are agreed and impressions are available. Start date can only be moved one time. Moving a campaign more than 30 days forward is considered as a cancellation and cancellation rules are applied.

Cancellation and moving - VGTV
- Cancellation later than 20 days prior to campaign start = 25 % must be payed
- Cancellation later than 10 days prior to campaign start = 100 % must be payed
- Moving campaign 20 days or more before campaign start = OK
This applies only if new dates are agreed and impressions are available. Start date can only be moved one time. Moving a campaign more than 30 days forward is considered as a cancellation and cancellation rules are applied.

Compensation
The client or agency must claim compensation within reasonable time, and no later than 10 days after published campaign.

Price
We strive to keep our ad prices posted on the ad web up dated at all times. However, if there is a deviation between prices at the ad web and prices the sales rep has listed in our booking system or in Appnexus Console, it is the prices from the sales rep or the Console-prices that will be applied.

HTML5, Audio, Video, Feed - English

Specifications:

HTTPS URL:
All ad assets needs to be delivered in correct HTTPS URLs.
Banner hosted by Adform:
Questions? Send an e-mail to traffic@schibsted.no.

Sound:
- Sound is only allowed when the user can activate it by clicking.
- The ad must be marked with an audio symbol, which can be clicked to turn the sound on and off.
- Schibsted reserves the right to deny certain sounds.
- The volume level must be equal to or less than -12 dB.

Video/Feed:
- The video have to include a play/pause button.
- The video should either be streamed or downloaded progressively.
- Max running time of one minute.
- The video is played only once, but can be controlled through a play button.
- Video ads hosted by the advertiser, must take into account the expected traffic and arrange for this in advance.
Schibsted does not accept banners made in Adobe Edge. We recommend manual coding of HTML-banners. Note that Schibsted test banners in latest browser versions, and does not check the banners compability in older browsers e.g. Internet Explorer 8. Those who develops the banner ads are responsible for good functionality on different browsers.
Questions? Send email to traffic@schibsted.no

Image Banner Ads - English

Retina on mobile:
We allow retina quality on mobile, as long as the banner is less than 100 kb. Board (320x250) should be delivered as 640x500.

HTTPS URL:
All ad assets needs to be delivered in correct HTTPS URLs.

Banner hosted by Schibsted:
Send the image file to traffic@schibsted.no together with the URL for the desired landing page.

Banner hosted by AdForm:
The image files for top and sky are uploaded in AdForm. The tags are then sent to traffic@schibsted.no.

Format Board AdForm:
AdForm must receive the banner in HTML-format. However, there is not much that needs to be done. The steps below must be followed in order for the banner to be ready to be delivered to AdForm.

When the image file has been produced, this must be downloaded:
1. http://bit.ly/1i3tdXV You will also find this if you go to http://creative.adform.com/finnno-production-guides/advertising-formats/ and see the section Responsive HTML5.

2. Unzip the file named scalabelImageSimple.zip in its own folder.

3. Find the folder named Assets where you unzipped the Zip-file. Delete the image file found there, and replace it with the new image that has been produced.

4. Open up the HTML-file and find the line: background: #fff url('assets/rich-media.png'). Change the filename of the image file referred to here to the filename of the imagefile you have made.
Example:  background: #fff url('assets/myBanner.png')

5. Compress everything into a new ZIP-file that can be uploaded in AdForm.

Now the banner is ready to be published through AdForm. We can also recommend another change in the same line of code if the image file only has one background colour. In that case, you can change #baf0ff to the code for the background colour used in the image file. The tags should then be sent to traffic@schibsted.no for publishing. 

FVN Digitalt

Click the button on products to create an inquiry