Fædrelandsvennen's logotype

Fædrelandsvennen

Regional news · Kristiansand, Norway

Fædrelandsvennen - digitalt

Brukeren av Fædrelandsvennens digitale kanaler er i snitt 42 år gammel. Man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene, hvor PC har jevnest fordeling, mobil har en overvekt av unge brukere, mens de mest aktive nettbrettbrukerne er mellom 40-49 år. Kanalene mobil og nettb... Read more

Interests

News, Local news

42
Age
53%
Males
47%
Females

Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen PC

Kvinne
45%
Mann
55%
Source: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen Mobil

Kvinne
47%
Mann
53%
Source: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen Nettbrett

Kvinne
59%
Mann
41%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Fædrelandsvennen PC

12-19 år
5%
20-29 år
15%
30-39 år
16%
40-49 år
23%
50-59 år
21%
60+
20%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Fædrelandsvennen Mobil

12-19 år
9%
20-29 år
18%
30-39 år
19%
40-49 år
24%
50-59 år
18%
60+ år
11%
Source: Kantar TNS

Aldersfordeling - Fædrelandsvennen Nettbrett

18-29 år
5%
30-39 år
8%
40-49 år
36%
50-59 år
27%
60+ år
25%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Fædrelandsvennen PC

0 – 199999
18%
200000 – 399999
21%
400000 – 599999
34%
600000 – 799999
13%
800000+
6%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Fædrelandsvennen Mobil

0 – 199999
19%
200000 – 399999
31%
400000 – 599999
28%
600000 – 799999
15%
800000 +
5%
Source: Kantar TNS

Personlig inntekt - Fædrelandsvennen Nettbrett

0 – 199999
10%
200000 – 399999
47%
400000 – 599999
24%
600000 – 799999
13%
800000+
3%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen PC

Grunnskole
9%
Videregående skole
36%
Yrkesskole/ fagutdanning
21%
Universitet/høgskole (1-4 år)
19%
Universitet/høgskole (4+ år)
15%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen mobil

Grunnskole
5%
Videregående skole
37%
Yrkesskole/ fagutdanning
21%
Universitet/høgskole (1-4 år)
17%
Universitet/høgskole (4+ år)
20%
Source: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen nettbrett

Grunnskole
19%
Videregående skole
36%
Yrkesskole/ fagutdanning
19%
Universitet/høgskole (1-4 år)
18%
Universitet/høgskole (4+ år)
8%
Source: Kantar TNS
 • Fædrelandsvennen - digitalt
  • Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen PC
  • Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen Mobil
  • Kjønnsfordeling - Fædrelandsvennen Nettbrett
  • Aldersfordeling - Fædrelandsvennen PC
  • Aldersfordeling - Fædrelandsvennen Mobil
  • Aldersfordeling - Fædrelandsvennen Nettbrett
  • Personlig inntekt - Fædrelandsvennen PC
  • Personlig inntekt - Fædrelandsvennen Mobil
  • Personlig inntekt - Fædrelandsvennen Nettbrett
  • Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen PC
  • Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - Fædrelandsvennen nettbrett
 • Fædrelandsvennen - Avis
Click the button on products to create an inquiry