Stavanger Aftenblad's logotype

Stavanger Aftenblad

Regional news · Stavanger, Norway
Aftenbladet - innstikk

Aftenbladet - innstikk

Inserts
Høy oppmerksomet, mindre støy, avtalt ukedag og mulighet for mer enn 50% flere potensielle kunder enn gjennom Bring!

Høy oppmerksomhet ved at din DM blir lagt inn i og distribuert sammen med avisen og eksponeres når leser er i en aktiv sanseposisjon

Mindre støy fra konkurrenter ved at antall instikk er bekgrenset

Til avtalt dato/ ukedag. Aftenbladet tilbyr distribusjon av innstikk mandag til søndag

Mulighet for mer enn 50% høyere dekning enn Bring. Ved å kombindere innstikk med tilleggsdistribusjon til ikke-abonnenter kan du oppnå mer enn 50% høyere husstandsdekning enn hva du vil kunne opnå gjennom Bring.

Digital distribusjon inngår i produktet. Det vil si at din DM også legges ut som eDM på desktop, mobil og tablets med avtalt atnall visninger. Du kan selfølgelig øke antall visninger og tilstedeværelse mot et tillegg i prisen.
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry