SYSLA.no's logotype

SYSLA.no

News · Norway

Lesere i et profesjonelt modus


60% av våre lesere oppgir at de jobber i lederstillinger.

50% oppgir at de er involvert i innkjøp og valg av leverandør-

Interests

30-59
Age
85%
Males
15%
Females
Source: Own Survey
Spørreundersøkelse

Innehar lederstilling

Sysla
59%
Sysla|Grønn
58%
Sysla|Maritime
61%
Sysla|Offshore
62%
Source: Own Survey

Involvert i innkjøp og valg av leverandør

Sysla
50%
Sysla|Grønn
50%
Sysla|Maritime
37%
Sysla|Offshore
41%
Source: Own Survey
Click the button on products to create an inquiry