Case: Native for Thune

Thune, Native på E24
Case: Native for Thune
About
Bakgrunn
Thune skulle i perioden november og desember 2016 nå ut til målgruppen menn med annonser for klokker og diamanter. Med 80% mannlige lesere falt valget på E24 – her fant de riktig målgruppe og rett kontekst!
Målsetting:
•Bygge merkevare og tillit hos målgruppen
•Øke antall transaksjoner
•Være en preferert gaveleverandør (langsiktig målsetning)
Resultater
•Trafikk inn til Thune.no økte med 18% sammenlignet med november 2015 •Trafikken fra E24 resulterte i 59% nye kunder for Thune
•Kjennskapen til Thune som gullsmed økte med 35% hos leserne av E24
40.000 lesninger av innholdet til Thune på E24
•Leserne har brukt i underkant av 600 timer på innholdet til Thune
«Vi er ekstremt fornøyd med de gode resultatene på vår annonsering på E24. Artiklene var velskrevne og traff godt i denne høyaktuelle målgruppen, noe vi så gjennom høy CTR og lang lesetid samt trafikk til thune.no, en viktig KPI for oss i denne kampanjen».
- Pia Eide, E-commerce Manager, Thune Jewelry & Watches

Kontakt kundeansvarlig dersom du ønsker en PPT til dette caset.
Published 20 apr 2017
Click the button on products to create an inquiry