Schibsted Norge's logotype
Schibsted NorgeProducts > Produksjon > Annonseproduksjon i Schibsted
Annonseproduksjon i Schibsted

Annonseproduksjon i Schibsted

Contact sales
Create og Production er Schibsted sine in-house reklamebyråer. Vi skaper konsepter og annonseløsninger for alle Schibsted sine plattformer!

Mens Create holder til i Oslo og jobber primært med konseptuelle løsninger for større kunder og prosesser, holder Production til i Kristiansand. I Kristiansand har gjengen på 21 personer to primæroppgaver; annonseproduksjon for on og offline-flater, samt annonsemottak for alle Schibsteds egne aviser og partneraviser.

Både Create og Production har unik erfaring og ekspertise på hva som skaper effekt på våre flater, og lager kreative løsninger tilpasset og optimalisert for hver enkelt plattform.

Gjennom kontinuerlig produktutvikling, leverer vi løsninger som ligger i forkant av resten av markedet, i tillegg til at prisene vi opererer med er svært konkurransedyktige, og skreddersydd for våre flater.
For faste priser, skreddersøm og spesialløsninger, hør med din kontaktperson/kundeansvarlig i Schibsted.
Annonseproduksjon i Schibsted

-

Contact sales
Annonseproduksjon i Schibsted (Contact sales)
General information
  • Price
    Contact sales
Annonseproduksjon i Schibsted

-

Contact sales
Annonseproduksjon i Schibsted (Contact sales)
Click the button on products to create an inquiry