Produksjonspriser

Produksjonspriser

NOK3,000 

Statisk annonse:  Kr. 3.000,-
Statisk hestesko  Kr. 3.000,-
Annonse med enkel tekst- og bildeanimasjon:   Kr. 6.000,-
Hestesko med enkel tekst- og bildeanimasjon:   Kr. 6.000,-
Print:   Kr. 6.000,-
Spesialløsninger:   Etter avtale med Schibsted Create
Merk: Schibsted Create produserer annonser som skal benyttes i en eller flere av Schibsteds kanaler.  For skreddersøm og spesialløsninger, forutsettes et minimums investeringsnivå på 250.000,- (netto) I prisene oppgitt inngår 3 korrekturrunder.
Produksjonspriser

NOK3,000

Set price
Produksjonspriser (3,000)
General information
  • Prices
    NOK3,000 
    NOK6,000 
Produksjonspriser

NOK3,000

Set price
Produksjonspriser (3,000)
Click the button on products to create an inquiry