Adresseavisens logo

Adresseavisen

Nyheter · Norway

ADRESSA DIGITALT

MIDT-NORGES VIKTIGSTE MEDIEHUS

Mediehuset Adresseavisen har samlet 184 000 digitale lesere.
(PC/Mac, lesebrett og mobil)

Kilde: Forbruker & Media 19.2

Interesser

Sport, Livsstil, Økonomi, Bolig, Nyheter

45
Alder
52%
Menn
48%
Kvinner
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

KJØNNSFORDELING - ADRESSA PC

Menn
61%
Kvinner
39%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

KJØNNSFORDELING - ADRESSA MOBIL

Kvinner
49%
Mann
51%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

KJØNNSFORDELING - ADRESSA TABLET

Menn
55%
Kvinner
45%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

ALDERSFORDELING - ADRESSA PC

12 - 19 år
4%
20 - 29 år
16%
30 - 39 år
16%
40 - 49 år
20%
50 år - 59 år
22%
60 år +
22%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

ALDERSFORDELING - ADRESSA MOBIL

12 - 19 år
4%
20 - 29 år
17%
30 - 39 år
20%
40 - 49 år
23%
50 år -59 år
20%
60 år +
17%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

ALDERSFORDELING - ADRESSA NETTBRETT

12 - 19 år
0%
20 - 29 år
5%
30 - 39 år
10%
40 - 49 år
17%
50 år 59 år
28%
60 år +
40%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA PC

Grunnskole
7%
Videregående skole
41%
Universitet/Høyskole
51%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA MOBIL

Grunnskole
5%
Videregående skole
41%
Universitet/Høyskole
53%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA NETTBRETT

Grunnskole
4%
Videregående skole
44%
Universitet/Høyskole
50%
Ubesvart
2%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA PC

Under 450 000
17%
451 000 - 700 000
20%
701 000 - 1 000 000
26%
1 001 000 +
25%
Ubesvart
12%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA MOBIL

Under 450 000
14%
451 000 - 700 000
18%
701 000 - 1 000 000
28%
1 001 000 +
28%
Ubesvart
12%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA NETTBRETT

Under 450 000
17%
451 000 - 700 000
24%
701 000 - 1 000 000
27%
1 001 000 +
21%
Ubesvart
11%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2
 • ADRESSA DIGITALT
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA PC
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA MOBIL
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA TABLET
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA PC
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA MOBIL
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA NETTBRETT
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA PC
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA MOBIL
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA NETTBRETT
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA PC
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA MOBIL
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA NETTBRETT
 • ADRESSEAVISEN PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel