Adresseavisens logo

Adresseavisen

Nyheter · Norway

ADRESSEAVISEN PRINT

MIDT - NORGES VIKTIGSTE MEDIEHUS

Mediehuset Adresseavisen har samlet 122 600 daglige lesere som leser papirutgaven inkl. eAvisen.
Kilde: Forbruker & Media 19.2

Interesser

Sport, Livsstil, Økonomi, Bolig, Nyheter

50
Alder
49%
Menn
51%
Kvinner
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

KJØNNSFORDELING ADRESSEAVISEN PRINT

Menn
49%
Kvinner
51%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

ALDERSFORDELING ADRESSEAVISEN PRINT

12 - 19 år
4%
20 - 29 år
9%
30 - 39 år
7%
40 - 49 år
15%
50 - 59 år
21%
60 år +
44%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING ADRESSEAVISEN PRINT

Grunnskole
7%
Videregående skole
40%
Universitet/Høyskole
51%
Ubesvart
2%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2

PERSONLIG INNTEKT ADRESSEAVISEN PRINT

Under 450 000
18%
451 000 - 700 000
19%
701 000 - 1 000 000
24%
1 001 000 +
21%
Ubesvart
18%
Kilde: Kantar Gallup
Forbruker & Media 19.2
  • ADRESSA DIGITALT
  • ADRESSEAVISEN PRINT
    • KJØNNSFORDELING ADRESSEAVISEN PRINT
    • ALDERSFORDELING ADRESSEAVISEN PRINT
    • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING ADRESSEAVISEN PRINT
    • PERSONLIG INNTEKT ADRESSEAVISEN PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel