Aftenpostens logo

Aftenposten

Nyheter · Norway

Frister - ferdigmateriell

Bestillingsfrist: 2 virkedager før kl 12.00
Materiellfrist: 1 virkedag før kl 11

Unntak - redaksjonelle sider (tekst):

Feature, reiseliv og bolig:
- Bestillingsfrist mandag kl 12.00

Unntak - annonsesider & rubrikk:

Dødsfall
- Bestillingsfrist: 1 virkedag før kl 11.00
- Materiellfrist: 1 virkedag før kl 13.00

Linjeannonser
- Bestilings- og materiellfrist: 2 virkedager før kl 12

DEL 2 Lørdag
Aftenposten lørdag del 2 den 28.12.
Bestilling 19.12 kl 12 og materiellfrist 20.12 kl.11.

Frister - annonser som skal produseres

Bestillings- og materiellfrist: 3 virkedager før kl 12.00

Frister - bolig

Mandag;
- Bestillingsfrist; torsdag kl 12.00
- Materiellfrist; fredag kl 11.00

Tirsdag:
- Bestillingsfrist: fredag kl 12.00
- Materiellfrist: mandag kl 11.00

Onsdag:
- Bestillingsfrist: Mandag kl 12.00
- Materiellfrist: Tirsdag kl 11.00

Bolig - tordag:
- Bestillingsfrist: tirsdag kl 12.00
- Materiellfrist: tirdag kl 24.00

Bolig - fredag:
- Bestillingsfrist: onsdag kl 12.00
- Materiellfrist: torsdag kl 11.00

Bolig - lørdag
- Bestillingsfrist: onsdag kl 12.00
- Materiellfrist: torsdag kl 24.00

Søndag:
- Bestillingsfrist: torsdag kl 12.00
- Materiellfrist: fredag kl 11.00

Frister - oppslag & AD-Street

Ad-Street;
- Bestilings- og materiellfrist: 3 virkedager før innrykk


Annonseregler

1. Aftenposten følger de retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt i MBLs regler om annonsepraksis.

2. Avisen følger MBLs tekniske bestemmelser for annonsemateriell til dagspressen

3. Våre priser og betingelser er faste og like for alle annonsører, enten ordren kommer direkte eller gjennom registrert annonseformidler.

4. Annonser som er av redaksjonell karakter og form, må være merket "annonse" på egen linje i topp og bunn av annonsen. Se også regler for native annonser print.

5. Avisen forbehoolder seg retten til, om nødvendig, å forskyve innrykningen av en annonse, forutsatt at teksten i denne ikke tidsbestemmer innrykningen.

6. Avisen har intet ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør eller annonseformidler

7. Blir en oppsatt annonse ikke innrykket i løpet av 30 dager, makuleres den og omkostningene for produksjon betales av ordregiveren

8. Feil i andre aviser som følge av materiell-levering er Aftenposten ikke ansvarlig for

9. Annonser i oppslag og uregelmessig formede annonser må avtales spesielt.

10. Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket

11. Annonser settes alltid med den rettskrivning som avisen til enhver tid benytter, med mindre annet er avtalt med annonsøren

12. Annonser med teksten satt opp ned eller på høykant må godkjennes av Aftenposten før innrykning

13. Eventuelle særplasseringer på siden kan ikke reserveres, men tas opp i hvert enkelt tilfelle.

14. Eventuelle feil må reklameres straks og senest 14 dager fra fakturadato. Avisens ansvar for eventuelle feil i annonseteksten, for at annonsen ikke kommer inn på rekvirert dag, eller feil ved ekspedisjon av Bill. merk. svar, innskrenker seg i alle tilfeller kun til det annonsen koster.

15. NB! Aftenposten oppbevarer alt ferdig levert annonsemateriell etter innrykning i 1 - èn - måned

16. Aftenposten utleverer benyttet annonsemateriell dersom det er gjort spesiell avtale om dette

17. På våre fakturaer vil forfallsdato alltid fremgå. Betaling skal være Aftenposten i hende innen denne dato. Ved forsinket betaling belaster vi forsinkelsesrente i h.h.t. "Lov om renter ved forsinket betaling" av 17.12.1976. Forsinkelsesrente belastes fra forfallsdato

18. Ingen reklamasjonsrett ved for sent levert materiell

19. Helsider som bookes 7 dager før bestillingsfrist har prioritet på spesialsider (side 5 - 13) fremfor mindre formater.

Retningslinjer for native annonser - print

Materiellspesifikasjon

Forespørsel vedrørende tekniske spesifikasjoner rettes til DAM (Digitalt Annonsemottak) kontakt dam@snoap.no mellom kl. 08.00-15.30

Annonsemateriell som er produsert fullstendig ferdig som PDF-fil med: Innbakte fonter, uten passmerker, i riktig størrelse, merkes: dato_ann.nr_kunde.pdf (l O12_666777_kundenavn.pdf)

Materiellet som sendes må merkes med rekvisisjonsnummer, innrykksdag og stikkord.

Materiellet sendes: www.nada.no , dam@snoap.no
• Filoverføring: Nada Express (www.nada.no) og FTP.
• Dokumentformat: Dokumentformatet må ha samme mal som bestilt annonse, og det må heller ikke skrives eller ligge noen objekter utenfor dokumentformatet.
• Opi-bilder/DCS-filer: Alle bilder i annonsen må være høyoppløselig, og de må heller ikke være arkivert som DCS (5 fils format).
• Bildeoppløsning: Oppløsning på bilder til avis er fra 170 til 200 dpi. Høyere oppløsning enn 200 dpi, har ingen hensikt, og medfører kun større filer og lengre overføringstid.
• Punktstigning: Det skal IKKE kompenseres for punktstigning.
• Akromatisk repro: Ved produksjon av fargebilder benyttes akromatisk repro (GCR).Sammenlagt trykkfarge skal ikke være over 280 %, og begrensning svart 80%. Trykkfargen må være innstilt på Eurostandard (Newsprint). Vi anbefaler bruk av ICC profiler. ICC profilen lastes ned fra www.nada.no
• Fargeannonser: Alle fargeannonser skal være konvertert til CMYK før de sendes til oss. Separasjon og passmerker skal alltid være av.
• Sort/hvitt-annonser: Annonser i sort/hvitt skal ikke inneholde fargede elementer. Kvalitetsforringelse kan skje ved konvertering til sort/hvitt. Passmerker skal alltid være av.

Anbefalinger for et godt trykkresultat
• Minimum raster på mottatt materiale er 5 %. Maksimum raster på mottatt materiale er 95 %. Liten/mager tekst med seriffer gror mye i trykkprosessen og er lite lesbar.
• Positiv tekst minimum 8 pkt. Negativ tekst minimum 12 pkt. Negativ tekst i farger minimum 1.2 pkt. Brødtekst

Rasterfelter:
• Bør minimum være 10 % og maksimum 40 %. Med positiv tekst ikke over 20 %. Med negativ tekst ikke under 40 %
• Gule rasterflater Minimum 20 %.
• Negative felt i gule rasterflater bør ha kontur.
• Anbefalt strektykkelse på positiv strek er 0,10 med mer. Anbefalt strektykkelse på negativ strek er 0,15 mm.
• Materiell til sort/hvitt-annonser: Bilder i sort/hvitt bør ha god kontrast mellom mørke og lyse partier.

Huskeliste

Bestill gjennom selger eller ved å sende rekvisisjon til:
• Papir: rekvis@aftenposten.no eller rett til avdelingene Stilling, Eiendom, Lokal Oslo, Utland

Rekvisisjonen skal inneholde rett informasjon om :
• Kunde, størrelse og brutto/netto pris, mailadresse og telefonnummer til materiellkontakter. Ved endringer/stopp skal det sendes endringsordre/ stoppordre
• Bestilling må sendes før materiellet sendes over.
• PAPIR: Det må sendes en rekvisisjon for hver materiell
• Fristene må overholdes!
• Materielle som skal til avis sendes kun over www.nada.no
• For spørsmål vedr. materielloversending kontaktes DAM på tlf. 22 86 31 45/ 22 86 31 47

Kontaktinformasjon ved hjelp: 22 86 31 00

Sending av ferdig materiell til Storby og til Aftenposten:
• Ferdigmateriell lagres (for eksempel på skrivebordet) som en pdf og merkes dato (første innrykk) – annonsenummer. For eksempel 230L234567
• Når det gjelder ferdig materiell er det viktig at man skriver hvor materiellet kommer fra og mobilnummer til kontaktpersonen (kunde/byrå som har sendt materiellet når dere booker.)
• Ferdigmateriell skal sendes som høyoppløselig pdf. Fra 170-200 dpi.
• Husk at dokumentformatet må ha samme mål som bestilt annonse.

Ferdigmateriellet sendes til www.nada.no

Trykk på: NADAExpress

Logg på:

Brukernavn

Passord

Så kan du sende materiellet du har laget.

Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel