Aftenpostens logo

Aftenposten

Nyheter · Norway

A-Magasinet

A-Magasinet treffer lesere i alle aldersgrupper, og snittalderen er 51 år. Over 498 000 av A-Magasinets lesere har universitets- eller høgskoleutdanning og 24% av leserne har en inntekt på over 540.000. A-Magasinet har noe flere kvinnelige enn mannlige lesere, og fordelingen er 54% kvinner og 46% me... Les mer

Interesser

51
Alder
46%
Menn
54%
Kvinner

Kjønnsfordeling A-magasinet

Kvinne
54%
Mann
46%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling A-Magasinet

12-19 år
40
20-29 år
81
30-39 år
77
40-49 år
118
50-59 år
129
60+ år
335
Kilde: Kantar TNS

Høyest fullførte skolegang A-Magasinet

Grunnskoleutdanning
58
Videregående
154
Fagbrev/yrkesutdanning
60
Universitet/høgskole (1-4 år)
368
Universitet/høgskole (mer enn 4 år)
130
Kilde: Kantar TNS

Husstand årsinntekt A-Magasinet

Under 400
100
400-624
154
625-874
120
875+
287
Kilde: Kantar TNS
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel