Prisjakt.nos logo

Prisjakt.no

Prissammenligning · Norway

Prisjakt Mobil

  • Netboard
    Netboard
    320x160 px
    75 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Retningslinjer for annonsering

1. Annonsørens navn må angis i alle annonser. Annonser som kan forveksles med redaksjonelt materiale kan merkes "annonse" av Prisjakt om ikke annonsøren velger å endre annonsens utseende.

2. Prisjakt følger lokale og internasjonelle regler for annonsering i de land Prisjakt eksisterer. Annonsører og sponsorer må derfor gjøre det samme. Det er annonsørens ansvar å garantere at dette skjer.

3. Annonsematerialer får ikke berøre følgende : tobakk, alkohol, våpen, ammunisjon, fyrverkerier, pornografi eller gambling.

4. Prisjakt tillater ikke annonsering for illegale produkter. Annonsematerial får ikke inneholde materiale som er uredelig, misvisende eller støtende, inklusive material som latterliggjør mennesker på grunn av alder, etnisk bakgrunn, hudfarge, relgion, kjønn eller funksjonshemming.

5. Prisjakt forbeholder seg retten til å avvise eller avslå annonsemateriale som ikke tilsvarer Prisjakts etiske prinsipper eller som bryter med gjeldende lover eller avtaler som finnes mellom Prisjakt og annonsøren.

6. Selv om Prisjakt aksepterer en annonse behøver det ikke å bety at vi anbefaler produktet eller tjenesten som tilbys.

7. Prisjakt opprettholder et strengt skille mellom reklame og redaksjonelt materiale for å markere sin uavhengighet. Annonsører og sponsorer kan ikke på noen måte påvirke dette. Følgelig blir må disse avdeligene holdes separat, selv fysisk.

Tekniske anvisninger

- Størrelse: max 200 kB for desktop og max 150 kB for mobil.

- CPU-bruk: Max 8% i gjennomsnitt på 1 CPU-core på en standarddata(ca 2 GHz). (Opp mot 50% er OK under noen få sekunder, eller ved brukermedvirkning.)

- Ekspanderende banners må ha en fordrøying på minst 2/10 sekund

- Vi tillater ikke banners som spiller upp lyd annet enn ved brukermedvirkning.

Vi tillater HTML-banner som inneholder javascript, men normalt har vi restriksjon om at banner ikke skal endre sidens innhold utenfor annonsens område. Det vil si om dere ønsker å skape ulike former overlays og popups, ønsker vi at dere kontakter oss for at vi skal kunne godkjenne dette. Generelt har vi en policy om at man bare godkjenner endringer av sidens innhold som startes av brukeren, dvs de som ikke skjer automatisk ved sidens innlogging.
Mulige filformat er GIF, JPG eller HTML.
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel