Stavanger Aftenblads logo

Stavanger Aftenblad

Regionale nyheter · Stavanger, Norway

Stavanger Aftenblad digitalt

Brukeren av Stavanger Aftenblads digitale kanaler er i snitt 45 år gammel. Man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene, hvor nettbrett har jevnest fordeling, mobil har en overvekt av unge brukere og PC har en overvekt av brukere over 40 år. Alle de digitale kanalene h... Les mer

Interesser

News, Local news

45
Alder
61%
Menn
39%
Kvinner

Kjønnsfordeling - Aftenbladet PC

Kvinne
35%
Mann
65%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Aftenbladet Mobil

Kvinne
45%
Mann
55%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Aftenbladet Nettbrett

Kvinne
34%
Mann
66%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenbladet PC

18-29 år
19%
30-39 år
9%
40-49 år
26%
50-59 år
18%
60+ år
28%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenbladet Mobil

18-29 år
26%
30-39 år
29%
40-49 år
26%
50-59 år
13%
60+ år
7%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenbladet Nettbrett

18-29 år
8%
30-39 år
23%
40-49 år
24%
50-59 år
24%
60+ år
21%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenbladet PC

0 – 199999
18%
200000 – 399999
26%
400000 – 599999
27%
600000 – 799999
18%
800000+
9%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenbladet Mobil

0 – 199999
19%
200000 – 399999
14%
400000 – 599999
42%
600000 – 799999
21%
800000+
5%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenbladet Nettbrett

0 – 199999
5%
200000 – 399999
20%
400000 – 599999
38%
600000 – 799999
22%
800000 +
7%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet PC

Grunnskole
13%
Videregående skole
37%
Yrkesskole/ fagutdanning
19%
Universitet/høgskole (1-4 år)
17%
Universitet/høgskole (4+ år)
16%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet mobil

Grunnskole
9%
Videregående skole
28%
Yrkesskole/ fagutdanning
20%
Universitet/høgskole (1-4 år)
24%
Universitet/høgskole (4+ år)
23%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet Nettbrett

Grunnskole
7%
Videregående skole
29%
Yrkesskole/ fagutdanning
37%
Universitet/høgskole (1-4 år)
17%
Universitet/høgskole (4+ år)
10%
Kilde: Kantar TNS
 • Stavanger Aftenblad digitalt
  • Kjønnsfordeling - Aftenbladet PC
  • Kjønnsfordeling - Aftenbladet Mobil
  • Kjønnsfordeling - Aftenbladet Nettbrett
  • Aldersfordeling - Aftenbladet PC
  • Aldersfordeling - Aftenbladet Mobil
  • Aldersfordeling - Aftenbladet Nettbrett
  • Personlig inntekt - Aftenbladet PC
  • Personlig inntekt - Aftenbladet Mobil
  • Personlig inntekt - Aftenbladet Nettbrett
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet PC
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenbladet Nettbrett
 • Stavanger Aftenblad - Avis
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel