Print
Boligannonser i avis eller innstikk er fortsatt en svært viktig markedsplass for bolig og eiendom. En ny undersøkelse* viser at halvparten av alle bergensere oppgir å ha sett en boligannonse i BT forrige uke. Særlig interessant i undersøkelsen er når vi krysser hvem som har sett en boligannonse i avis mot sosiale medier i forhold til alder.

I aldersgruppene 40 år+ er BT avis dominerende der henholdsvis 55% av bergensere i aldersgruppen 45-59 år og 66% av bergensere i aldersgruppen 60 år+ oppgir å ha sett en boligannonse i BT - mot 11% og 6% i sosiale medier.

Når bergenserne ble spurt om hvor man ville ha annonsert boligen sin for å oppnå høyest mulig pris for den, ser vi mange av de samme tendensene. Naturlig nok dominerer markedsplassen Finn.no som nevnes av 54% av de spurte. 24% svarer Bergens Tidende, mens 14% svarer sosiale medier. Men også her er bildet avhengig av alder. I aldersgruppen 40+ dominerer BT stort mot sosiale medier og andre digitale kanaler.

Print er med andre ord fortsatt en svært relevant kanal for boligannonsering – spesielt mot viktige målgrupper og aldersgrupper for kjøp og salg av bolig. Kanalen gir også muligheter for å bygge merkevare for megler og meglerkjede/kontor.

Ta kontakt med din konsulent i BT i dag for å få vite mer om alle muligheter på print.

*Eiendomsundersøkelsen Respons Analyse – juni 2016

Print

-

Kontakt salgsavdelingen
Print (Kontakt salgsavdelingen)
Generell informasjon
  • Pris
    Kontakt salgsavdelingen
Print

-

Kontakt salgsavdelingen
Print (Kontakt salgsavdelingen)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel