Adresseavisens logo

Adresseavisen

Nyheter · Norway

Frister - ferdigmateriell

Bestillingsfrist: 2 virkedager før innrykk før kl. 15
Materiellfrist: 1 virkedag før innrykk før kl. 09

Frister - annonser som skal produseres

Bestillingsfrist: 2 virkedager før innrykk før kl 09.00
Produksjonsfrist: 2 virkedager før innrykk før kl. 09.00 ved ferdig layout

Ved mer komplekse annonser og kampanjer som ide- og designarbeid avtales fristen særskilt

Annonseregler

1. Adresseavisen følger de retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis (mediebedriftene.no).

2. Avisen følger MBL's tekniske bestemmelser for annonsemateriell til dagspressen

3. Annonser som er av redaksjonell karakter og form, må være merket "Annonse" på egen linje. Se også "Annonseregler for native print annonser"

4. Avisen har intet ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør eller annonseformidler

5. Adresseavisen oppbevarer annonsemateriell i en måned etter innrykningdagen. Brukt materiell returneres ikke.

6. Adresseavisen forbeholder seg rett til å kreve forskuddsbetaling.

7. Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket.

8. Adresseavisen AS forbeholder seg retten til ikke å publisere annonser som ikke fungerer tilfredsstillende, ikke er i henhold til markedsføringsloven eller som ikke godkjennes av Adresseavisen AS sin ansvarlige redaktør.

9. Annonser som ikke tilfredsstiller estetiske krav, innrykkes ikke.

10. Alle priser i prislisten er eks. mva.

11. Eventuelle reklamasjoner på fakturering må skje før forfall.

12. På våre fakturaer vil forfallsdato alltid fremgå. Betaling skal være Adresseavisen i hende innen denne dato. Ved forsinket betaling belaster vi forsinkeleserenter i.h.h.t. "Lov om renter ved forsinket betaling" av 17.12.1976. Forsinkelsesrente belastes fra forfallsdato.

13. Ved for sen levering av annonsemateriell kan ikke Adresseavisen garantere for at innrykk vil skje til avtalt tid. Det er ingen reklamasjonsrett ved for sent levert materiell.

14. Annonser avbestilt senere enn kl. 09 virkedagen før innrykk blir betraktet som innrykket.

15. Reklamasjoner må meddeles Adresseavisen senest én uke etter at annonsen ble innrykket. For feil i annonsen, annonseformat eller innrykksdag som annonsebestilleren ikke selv bærer ansvaret for ytes etter Adresseavisens skjønn en prisreduksjon som svarer til annonsens verdiforringelse. Adresseavisens ansvar for feil innskrenker seg i alle tilfeller til annonsens kostende.

Produksjonstillegg AVIS 2019 (2020)

Adresseavisens annonsepriser baserer seg på ferdig annonsemateriell. Alle annonser som produseres i Adresseavsen får et produksjonstillegg.

Produksjonstillegget er kr 140 (kr 144) pr. modul. Minimumspris er kr 100 (kr 103), og makspris er kr 2.750 (kr 2.833) opp til helside. Produksjoner over en helside etter avtale.
For annonser opp til 2 moduler er prisene:
Mod. 11 C: kr. 100 (kr 103)
Mod. 11 B: kr. 100 (kr 103)
Mod. 11 A: kr. 105 (kr 108)
Mod. 11 / 12B: kr. 140 (kr 144)

Mod. 21 B / 13B: kr. 210 (kr 216)

Mod. 12 / 21: kr 280 (kr 288)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel