Adresseavisens logo

Adresseavisen

Nyheter · Norway

ADRESSA DIGITALT

MIDT - NORGES VIKTIGSTE MEDIEHUS

Mediehuset Adresseavisen har 261 000 lesere:
-Adresseavisen
-adressa.no (PC/Mac og lesebrett)
-adressa Mobil
Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media ’17/1 - TLF

Interesser

National News, Local news

45
Alder
54%
Menn
46%
Kvinner

KJØNNSFORDELING - ADRESSA PC

Menn
66%
Kvinner
34%
Kilde: Egen undersøkelse

KJØNNSFORDELING - ADRESSA MOBIL

Menn
62%
Kvinner
38%
Kilde: Egen undersøkelse

KJØNNSFORDELING - ADRESSA TABLET

Menn
45%
Kvinner
55%
Kilde: Egen undersøkelse

ALDERSFORDELING - ADRESSA PC

18 - 29 years
22%
30 - 39 years
15%
40 - 49 years
13%
50 - 59 years
18%
60 år+ years
32%
Kilde: Egen undersøkelse

ALDERSFORDELING - ADRESSA MOBIL

18 - 29 years
36%
30 - 39 years
23%
40 - 49 years
10%
50 - 59 years
15%
60 år+ years
15%
Kilde: Egen undersøkelse

ALDERSFORDELING - ADRESSA NETTBRETT

18 - 29 years
9%
30 - 39 years
11%
40 - 49 years
14%
50 - 59 years
26%
60 år+ years
41%
Kilde: Egen undersøkelse

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA PC

Grunnskole
8%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/Fagutdanning
29%
Universitet/Høyskole 1-4 år
17%
Universitet/Høyskole 4 år +
16%
Kilde: Egen undersøkelse

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA MOBIL

Grunnskole
11%
Videregående skole
36%
Yrkesskole/Fagutdanning
31%
Universitet/Høyskole 1 - 4 år
13%
Universitet/Høyskole 4 år +
11%
Kilde: Egen undersøkelse

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA NETTBRETT

Grunnskole
4%
Videregående skole
37%
Yrkesskole/Fagutdanning
32%
Universitet/Høyskole 1 - 4 år
15%
Universitet/Høyskole 4 år +
14%
Kilde: Egen undersøkelse

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA PC

Under 200 000
20%
200 000 - 399 999
33%
400 000 - 599 999
33%
600 000 - 799 999
9%
Over 800 000
2%
Kilde: Egen undersøkelse

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA MOBIL

Under 200 000
24%
200 000 - 399 999
21%
400 000 - 599 999
35%
600 000 - 799 999
7%
Over 800 000
6%
Kilde: Egen undersøkelse

PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA NETTBRETT

Under 200 000
8%
200 000 - 399 999
41%
400 000 - 599 999
33%
600 000 - 799 999
8%
Over 800 000
5%
Kilde: Egen undersøkelse
 • ADRESSA DIGITALT
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA PC
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA MOBIL
  • KJØNNSFORDELING - ADRESSA TABLET
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA PC
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA MOBIL
  • ALDERSFORDELING - ADRESSA NETTBRETT
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA PC
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA MOBIL
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - ADRESSA NETTBRETT
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA PC
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA MOBIL
  • PERSONLIG INNTEKT - ADRESSA NETTBRETT
 • ADRESSEAVISEN PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel