Aftenpostens logo

Aftenposten

Nyheter · Norway

Aftenposten Digitalt

Brukeren av APs digitale kanaler er i snitt 43 år gammel. Man finner likevel tydelige variasjoner i aldersgrupper i de ulike kanalene, hvor PC har jevnest fordeling, mobil har en overvekt av unge brukere, mens de mest aktive nettbrettbrukerne er mellom 40-49 år og 60+. Kanalene PC og mobil har en ov... Les mer

Interesser

News, National News, Local news

43
Alder
58%
Menn
42%
Kvinner

Kjønnsfordeling - Aftenposten PC

Kvinne
39%
Mann
61%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Aftenposten Mobil

Kvinne
42%
Mann
58%
Kilde: Kantar TNS

Kjønnsfordeling - Aftenposten Nettbrett

Kvinne
49%
Mann
51%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenposten PC

18-29 år
27%
30-39 år
14%
40-49 år
20%
50-59 år
14%
60+ år
25%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenposten mobil

18-29 år
31%
30-39 år
25%
40-49 år
23%
50-59 år
11%
60+ år
10%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling - Aftenposten Nettbrett

18-29 år
6%
30-39 år
16%
40-49 år
28%
50-59 år
22%
60+ år
29%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten PC

Grunnskole
10%
Videregående skole
30%
Yrkesskole/ fagutdanning
17%
Universitet/høgskole (1-4 år)
21%
Universitet/høgskole (4+ år)
23%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten mobil

Grunnskole
8%
Videregående skole
27%
Yrkesskole/ fagutdanning
18%
Universitet/høgskole (1-4 år)
23%
Universitet/høgskole (4+ år)
24%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten nettbrett

Grunnskole
5%
Videregående skole
27%
Yrkesskole/ fagutdanning
25%
Universitet/høgskole (1-4 år)
24%
Universitet/høgskole (4+ år)
19%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenposten PC

0-199999
21%
200000-399999
25%
400000-599999
30%
600000-799999
12%
800000+
7%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenposten mobil

0-199999
20%
200000-399999
18%
400000-599999
36%
600000-799999
12%
800000+
9%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenposten nettbrett

0-199999
6%
200000-399999
28%
400000-599999
38%
600000-799999
14%
800000+
8%
Kilde: Kantar TNS
 • Aftenposten Digitalt
  • Kjønnsfordeling - Aftenposten PC
  • Kjønnsfordeling - Aftenposten Mobil
  • Kjønnsfordeling - Aftenposten Nettbrett
  • Aldersfordeling - Aftenposten PC
  • Aldersfordeling - Aftenposten mobil
  • Aldersfordeling - Aftenposten Nettbrett
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten PC
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - Aftenposten nettbrett
  • Personlig inntekt - Aftenposten PC
  • Personlig inntekt - Aftenposten mobil
  • Personlig inntekt - Aftenposten nettbrett
 • Aftenposten Avis
 • A-Magasinet
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel