Aftenpostens logo

Aftenposten

Nyheter · Norway

Aftenposten Avis

Aftenposten har avislesere i alle aldersgrupper, og gjennomsnittsalder er 51 år. Over 60% av APs avislesere har universitets- eller høgskoleutdanning og 25% av leserne har en inntekt på over 540.000. Når du velger å annonsere i Aftenpostens papirutgave når du omtrentlig like mange mannlige som kvinn... Les mer

Interesser

51
Alder
49%
Menn
51%
Kvinner

Kjønnsfordeling Aftenposten Avis

Kvinne
51%
Mann
49%
Kilde: Kantar TNS

Aldersfordeling Aftenposten avis

12-19 år
6%
20-29 år
12%
30-39 år
10%
40-49 år
15%
50-59 år
16%
60 år +
41%
Kilde: Kantar TNS

Høyeste fullførte utdanning Aftenposten avis

Grunnskoleutdanning
8%
Videregående utdanning
22%
Fagbrev/yrkesutdanning
9%
Universitet/høgskole (1-4 år)
45%
Universitet/høgskole (mer enn 4 år)
16%
Kilde: Kantar TNS

Personlig inntekt - Aftenposten Avis

0-270000
22%
271000-400000
21%
401000-540000
18%
541000+
25%
Kilde: Kantar TNS
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel